LK3C-27

LK3C-27, làng Việt kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội.

Chúng tôi mở cửa từ: Thứ 2 đến Chủ nhật, 7:30 – 18:30.

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DIAMONDLAND VIETNAM

Địa chỉ: LK3C-27 làng Việt kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, HN.
Điện thoại: 098.696.7979.
E-mail: info@diamondland.vn

Gửi FORM liên hệ
This is form is just for demo purpose. No inquiries will be answered.